Orde van Vlaamse Balies
Orde van Vlaamse Balies
Is het een verplichte norm?

 

Bij de opstelling van deze kwaliteitsnorm en aanbevelingen m.b.t. de kantoororganisatie, is gebruik gemaakt van de ervaringen van individuele advocaten, kantoren en auditoren.

 

Het centrale uitgangspunt is een systeem waarbij elke advocaat of elk kantoor de mogelijkheid krijgt om zijn of haar dienstverlening te toetsen aan de kwaliteitsnorm. Niemand wordt dus verplicht. Aanpassingen of aanbevelingen rond kwaliteitszorg sluiten aan op algemeen erkende en gedeelde problemen. Uiteraard kan de wijze waarop binnen het kantoor wordt voldaan, verschillen.

 

De Orde van Vlaamse Balies stelde een zelftest op die u op deze website kan invullen. Elke advocaat kan hiermee nagaan hoe goed het kantoor scoort voor de Vlaamse kwaliteitsnorm.

 

In een later stadium zal de Orde van Vlaamse Balies nagaan of en hoe de kwaliteitsnorm door elke advocaat kan gebruikt worden als profilering naar cliënten toe.

 

 
 

Orde van Vlaamse Balies   I   Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel   I   Tel. + 32 2 227 54 70   I   Fax +32 2 227 54 79   I   Email: info@advocaat.be