Orde van Vlaamse Balies
Orde van Vlaamse Balies
Organisatie algemeen

 

De samenwerkende advocaten hebben de samenwerkingsvorm(en) vastgelegd. 


Het kantoor is de basis voor de (zelf)evaluatie. Voor de toetsing van de organisatie van het kantoor moet weliswaar rekening worden gehouden met de eventuele samenwerkingsvorm.

Er kunnen drie grote types van samenwerkingverbanden worden onderscheiden:

  1. Samenwerkingsverbanden waarvan de leden onafhankelijk van elkaar het beroep van advocaat uitoefenen, maar waarbij zij bij hun cliënteel de andere leden van het netwerk aanbevelen (netwerk);.
  2. samenwerkingsverbanden die enkel tot doel hebben de kosten te delen (groepering);
  3. geïntegreerde samenwerkingsverbanden waar kosten en inkomsten worden gedeeld (associaties).

(Zie ook  www.advocaat.be > ik ben advocaat > reglementen: Reglement samenwerkingsverbanden van 8/11/2006)

Daarnaast is het mogelijk dat advocaten met derden samenwerken zonder dat zij met hen een gemeenschappelijke onderneming hebben. (stage en medewerking - zie reglement stage).

(zie: www.advocaat.be > ik wil advocaat worden: modelcontract stage)


Enkel wanneer de samenwerkende advocaten beogen om als één kantoor te worden beschouwd, volstaat één (zelf)evaluatie en kan deze worden toegepast op het ‘ene kantoor’. Hier zal het type van samenwerking een rol spelen, doch is vooral de feitelijke situatie doorslaggevend:

  • de mate waarin sprake is van één kantoororganisatie, zoals kan blijken uit de feitelijke samenwerking (bijv. één cliëntenlijst, één dossiersysteem, één geautomatiseerd systeem, gezamenlijke facturering en geregeld overleg);
  • de mate waarin het kantoor zich naar buiten toe presenteert als één kantoor (bijv. één naambord, gezamenlijk logo/briefpapier, gezamenlijke receptie, telefonist(e), gezamenlijke werving van cliënten en nieuw personeel/advocaten).

Bij een kantoor met meerdere vestigingen wordt bij voorkeur een (zelf)evaluatie uitgevoerd per vestiging.

(Zie: www.advocaat.be > > reglementen: Reglement van meerdere kantoren van 12 mei 2010)


Het reglement laat in het midden of de samenwerking de oprichting van een rechtspersoon vergt. Dat maken de advocaten zelf uit.
Wanneer de samenwerkende advocaten een samenwerkingsverband aangaan, moeten zij hun samenwerkingsvorm schriftelijk vastleggen (artikel 2.10 en 2.11 van het  reglement samenwerkingsverbanden).Beschrijving van de praktijk


Aanduiden wat geldt:

  1. samenwerkingsverbanden waarvan de leden onafhankelijk van elkaar het beroep van advocaat uitoefenen, maar waarbij zij bij hun cliënteel de andere leden van het netwerk aanbevelen (netwerk);
  2. samenwerkingsverbanden die enkel tot doel hebben kosten te delen (groepering);
  3. geïntegreerde samenwerkingsverbanden waar kosten en inkomsten worden gedeeld (associatie).

De samenwerking onder de vorm van een rechtspersoon.


Toelichting

In principe - maar steeds binnen de grenzen van het reglement samenwerkingsverbanden - kiezen advocaten zelf de vorm van de rechtspersoon die zij eventueel wensen op te richten of tot dewelke zij wensen toe te treden (volkomen rechtspersoonlijkheid of niet, personen- of kapitaalvennootschap, binnen- of buitenlandse rechtspersoon enz.).
Vanzelfsprekend moet het samenwerkingsverband steeds een burgerlijk doel hebben. Voor de toepassing van dit reglement maakt het niet uit of een advocaat in persoonlijke naam, dan wel via zijn eenpersoonsvennootschap tot een samenwerkingsverband toetreedt.


Nuttige links

 

Modeldocumenten: privaat luik van www.advocaat.be > informatie > deontologie, wetgeving en reglementen

FVIB-Kenniscentrum Samenwerken in Associatie 
Koninklijke Federatie van de Belgische Notarissen
 

 

Orde van Vlaamse Balies   I   Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel   I   Tel. + 32 2 227 54 70   I   Fax +32 2 227 54 79   I   Email: info@advocaat.be