Orde van Vlaamse Balies
Orde van Vlaamse Balies
Vaststelling aard-omvang-haalbaarheid van de zaak en aanvaarding van de opdracht

 

// NORM 

// TE AUDITEREN MAATREGELEN

// TOELICHTING BIJ DE NORM EN TE AUDITEREN MAATREGELEN


 

Norm

De advocaat stelt tijdens het eerste contact met de cliënt vast wat de aard en de omvang van de zaak is en maakt, indien mogelijk, een inschatting van de haalbaarheid van hetgeen de cliënt verlangt. Het is aan te bevelen dat de advocaat hierover een bevestiging naar de cliënt stuurt of een overeenkomst afsluit.


Te auditeren maatregelen

  • De advocaat bepaalt de aard van de zaak.
  • De advocaat schat de omvang van de zaak in.
  • Indien nodig signaleert de advocaat de wettelijke termijnen.
  • De advocaat stelt in overleg met de cliënt het probleem vast en geeft een analyse.
  • De advocaat inventariseert mogelijke oplossingen, de daaraan verbonden voor - en nadelen, en maakt, indien mogelijk, een inschatting van de haalbaarheid.
  • De advocaat bepaalt in overleg met de cliënt de te volgen strategie.
  • De advocaat bevestigt schriftelijk aan de cliënt de aard en de omvang van de zaak, indien mogelijk een inschatting van de haalbaarheid, de afgesproken werkzaamheden alsmede indien van toepassing de verantwoordelijke advocaat, de behandelende advocaat.
  • De advocaat geeft in voorkomend geval toelichting bij de af te sluiten overeenkomst advocaat-cliënt.
  • In het dossier moeten aantekeningen aanwezig zijn van het gesprek of het contact waarin de opdracht is gegeven.


Toelichting bij de norm en de te auditeren maatregelen


Goede communicatie is een van de pijlers van de juridische dienstverlening. Veel onvrede van cliënten ligt bij een gebrekkige communicatie tussen cliënt en advocaat.

Als bespreking van de haalbaarheid bij het eerste contact niet mogelijk is, door gebrek aan informatie, dient de advocaat de cliënt zo spoedig mogelijk te informeren over de prognose van zijn zaak en over veranderingen daarin.
Het in een zo vroeg mogelijk stadium nadrukkelijk bespreken van alle pro’s en contra’s van een aanpak, is voor de cliënt verhelderend.
Als de advocaat besluit de zaak aan te nemen, worden de afspraken bij voorkeur bevestigd al dan niet in een overeenkomst en al dan niet met verwijzing naar de algemene voorwaarden.
Voor vele cliënten is het van belang de gemaakte afspraken op papier te hebben.

De overeenkomst tussen de advocaat en de private cliënt zoals beschikbaar op de website www.advocaat.be wordt sterk aanbevolen.
Een volledig door de advocaat en cliënt ingevulde en ondertekende overeenkomst is gelijk te stellen aan een bevestiging. Het is verstandig om binnen één kantoor met dezelfde modellen te werken voor het vastleggen van alle intakegegevens en/of bevestiging.

 

Het is aangewezen de cliënt op de hoogte te brengen van het reglement controle derdengelden (www.advocaat.be > ik ben advocaat > reglementen controle derdengelden)

 

model 1: opdrachtbevestiging (in PDF of Word)

model 2: de overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt (in PDF of Word)

model 3: algemene voorwaarden (in PDF of Word)

 

Orde van Vlaamse Balies   I   Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel   I   Tel. + 32 2 227 54 70   I   Fax +32 2 227 54 79   I   Email: info@advocaat.be