Orde van Vlaamse Balies
Orde van Vlaamse Balies
Overdracht en vervanging bij afwezigheid


// NORM

// TE AUDITEREN MAATREGELEN
// TOELICHTING BIJ DE NORM EN DE TE AUDITEREN MAATREGELEN


 

 

Norm

De advocaat zorgt bij afwezigheid voor een goede vervanging of voor overdracht van een dossier.Te auditeren maatregelen

  • Het kantoor heeft een vervangingsregeling.
  • In de regeling zijn de volgende onderdelen opgenomen:
    • vervanging bij geplande afwezigheid;
    • vervanging bij niet-geplande afwezigheid;
    • afzeggen/herplannen van afspraken bij geplande en niet-geplande afwezigheid;
    • dossieroverdracht bij langdurige afwezigheid.


Toelichting bij de norm en de te auditeren maatregelen


In deze norm gaat het erom dat het kantoor zodanige afspraken maakt dat de afwezigheid van de advocaat ‘cliëntgericht’ wordt afgehandeld en dat overdracht van relevante dossierinformatie (gemakkelijk) plaatsvindt. De gemaakte afspraken kunnen ook dienen als informatie voor een secretaresse hoe te handelen bij afwezigheid van de advocaat.

Hoe groter de kantoororganisatie, hoe meer de behoefte zal bestaan aan uniforme afspraken hierover. Voor die advocaten die een solopraktijk hebben, geldt dat met name de inhoud van de vervangingsregeling bij ongeplande afwezigheid van groot belang is, nu zij een beroep doen op confraters buiten het kantoor.
 

Orde van Vlaamse Balies   I   Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel   I   Tel. + 32 2 227 54 70   I   Fax +32 2 227 54 79   I   Email: info@advocaat.be