Orde van Vlaamse Balies
Orde van Vlaamse Balies
Inschakeling van derden


// NORM

// TE AUDITEREN MAATREGELEN
// TOELICHTING BIJ DE NORM EN DE TE AUDITEREN MAATREGELEN


 

Norm

De advocaat waarborgt de kwaliteit van de ingeschakelde derden. De advocaat stelt de cliënt van tevoren van de inschakeling op de hoogte.Te auditeren maatregelen

  • De advocaat stelt de cliënt van inschakeling van derden op de hoogte. (zie modelcontract)
  • De advocaat bewaakt de kwaliteit van de geleverde dienst door derden.
  • De advocaat onderneemt actie bij een negatieve beoordeling van de kwaliteit van de geleverde dienst.


Toelichting bij de norm en de te auditeren maatregelen


Het tijdig en volledig informeren van de cliënt is al voorzien in de communicatienorm. Deze norm is ook van toepassing voor het inschakelen van derden, vooral als dat extra kosten met zich meebrengt voor de cliënt. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, wordt best met de cliënt afgesproken dat die de keuze daarvan laat aan de advocaat.

De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

De cliënt moet de mogelijkheid hebben om af te wegen of de extra kosten opwegen tegen de verhoging van de kans op een succesvolle afronding van de zaak.

Het waarborgen van de kwaliteit vraagt om een zorgvuldige keuze van derden die worden ingeschakeld.
 

Orde van Vlaamse Balies   I   Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel   I   Tel. + 32 2 227 54 70   I   Fax +32 2 227 54 79   I   Email: info@advocaat.be