Orde van Vlaamse Balies
Orde van Vlaamse Balies
Stimuleren goede beroepsuitoefening

prednisolon bivirkninger hund

prednisolon bivirkninger hund redirect


// NORM
// TE AUDITEREN MAATREGELEN
// TOELICHTING BIJ DE NORM EN DE TE AUDITEREN MAATREGELEN


 

Norm

De advocaat/het kantoor maakt een goede beroepsuitoefening mogelijk.Te auditeren maatregelen

  • De advocaat / het kantoor zorgt voor het stimuleren van deelname aan permanente vorming. De advocaat leeft het reglement permanente vorming na.

(zie: www.advocaat.be > ik ben advocaat >  reglementen: Reglement permanente vorming en online inschrijvingen via het privaat luik voor de permanente vorming)
 Toelichting bij de norm en de te auditeren maatregelen


De kwaliteit van de dienstverlening wordt uiteraard niet alleen bepaald door de kwaliteit van de kantoororganisatie.
Vakbekwaamheid is uiteraard een eerste vereiste voor een goede beroepsuitoefening. De (zelf)evaluatie leert niets over de vakbekwaamheid (dat wil zeggen juridische kennis en vaardigheden) als zodanig. Wel wordt van de advocaat / het kantoor verwacht dat zij continu de verbetering van vakbekwaamheid bevorderen. Dit kan door tijd beschikbaar te stellen voor permanente vorming, voor gestructureerd collegiaal overleg of voor andere professionaliseringsactiviteiten.


 

Orde van Vlaamse Balies   I   Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel   I   Tel. + 32 2 227 54 70   I   Fax +32 2 227 54 79   I   Email: info@advocaat.be