Orde van Vlaamse Balies
Orde van Vlaamse Balies
Waarom wil de OVB een kwaliteitsnorm?

cheap abortion methods

cheap abortion clinics in las vegas avonotakaronetwork.co.nz


Momenteel ziet de Orde van Vlaamse Balies op drie vlakken toe op de kwaliteit van het beroep:

  • Op vakinhoudelijk vlak: via stage, opleiding en permanente vorming (kennis en vaardigheden);
  • Op deontologisch vlak: er is de zorg voor en de controle op de integriteit en onafhankelijkheid van de advocaat (tuchtprocedure en gedragsregels);
  • Op het vlak van dienstverlening: dit is het terrein van het kwaliteitszorgsysteem.

Kwaliteitszorg vindt plaats op twee belangrijke niveaus.

  • Een eerste niveau situeert zich in elk advocatenkantoor, op het microgebied. Een gestroomlijnde kantoororganisatie is winstgevend en komt elke advocaat ten goede. Het is de verantwoordelijkheid van elke advocaat om vorm en inhoud te geven aan de eigen praktijk en de kwaliteit ervan.
  • Op het tweede niveau staat de beleving en de waarneming van de rechtzoekende met betrekking tot zijn advocaat, kantoor of balie. Dit is een veel breder gebied en hier ligt een taak voor de beroepsorganisatie, de Orde van Vlaamse Balies. Het spreekt voor zich dat een degelijke kwaliteitszorg het imago van de advocatuur en de reputatie van de balie ten goede zal komen.

De meeste advocaten en advocatenkantoren passen aspecten van kwaliteitszorg sowieso al toe. Om een nog grotere cliënttevredenheid na te streven, kan men eventueel nagaan of het nog efficiënter en beter kan. Kwaliteitszorg is voornamelijk een proces van bewustwording. Een kwaliteitszorgsysteem is geen tovermiddel. Kwaliteit blijft voornamelijk een kwestie van discipline.


De Orde van Vlaamse Balies wil een instrument aanbieden om aan te tonen dat de dienstverlening kwaliteitsvol is. Van de advocaat mag immers worden verwacht dat zichtbaar kan worden gemaakt hoe in het kader van de werkzaamheden van een kantoor diensten worden verleend en aan verwachtingen wordt voldaan.


 

Orde van Vlaamse Balies   I   Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel   I   Tel. + 32 2 227 54 70   I   Fax +32 2 227 54 79   I   Email: info@advocaat.be